Ψηφιακές Εκτυπώσεις


Ψηφιακή εκτύπωση ονομάζεται η μέθοδος εκτύπωσης όπου, από ένα ψηφιακό αρχείο εκτυπώνουμε απευθείας σε μια ποικιλία μέσων όπως χαρτί, pcv, ύφασμα και άλλα, με σύγχρονες μεθόδους όπως την τεχνολογία Laser και InkJect. Με την ψηφιακή εκτύπωση επιτυγχάνουμε ταχύτητα, αμεσότητα και εκτυπώσεις κατά ζήτηση (on demand) με αποτέλεσμα την άριστη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας.

Τα πλέον σημαντικά πλεονεκτήματα της Ψηφιακής Εκτύπωσης είναι:

  • Το χαμηλό κόστος για μικρές-μεσαίες ποσότητες.
  • Οι γρηγορότεροι χρόνοι παραγωγής.
  • Τα μεταβλητά δεδομένα διότι η κάθε εκτύπωση μπορεί να είναι μοναδική.
  • Η ευκολία στη διόρθωση,προσθήκη ή επανεκτύπωση.
  • Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα σε διάφορες εκτυπωτικές εργασίες.