Προϊοντική Ταυτότητα


Με τον όρο Προϊοντική Ταυτότητα, κυρίως περιγράφουμε τον σχεδιασμό της συνολικής εικόνας ενός προϊόντος, με απώτερο σκοπό να αναδείξουμε την ταυτότητά του μέσα από ένα αρμονικό, διαχρονικό και στοχευμένο στο target group εικαστικό θέμα.

Η Excite Advertising είναι σε θέση να σας προσφέρει μια Προϊοντική Ταυτότητα, που κύριο μέλημα θα έχει να αναδείξει το προϊόν αλλά συνάμα να στοχεύσει και το target group του, ώστε η προϊοντική σας παρουσία να ανταποκρίνεται ακόμα και στο πιο υψηλό επίπεδο προϊοντικού ανταγωνισμού.

H ολοκληρωμένη Προϊοντική Ταυτότητα περιλαμβάνει τη σχεδίαση:

  • Λογοτύπου Προϊόντος
  • Ετικέτας
  • Συσκευασίας
  • Συνοδευτικής Συσκευασίας
  • Συνοδευτικών Υλικών (οδηγίες κ.α)