Εταιρική Ταυτότητα


Με τον όρο Εταιρική Ταυτότητα, κυρίως περιγράφουμε μια κοινή πολιτική σε όλα τα γραφικά που χρησιμοποιεί η επιχείρηση (κάρτες, επιστολόχαρτο κ.α),  με απώτερο σκοπό ο πελάτης-καταναλωτής να δέχεται ένα ενιαίο εικαστικό μήνυμα.

Το βασικότερο συστατικό της Εταιρικής Ταυτότητας είναι το Λογότυπο, μέσα από τα σχέδια και τα χρώματα που θα του αποδώσουμε, αφενός μπορούμε σε μεγάλο βαθμό να προσδιορίζουμε την ταυτότητά και κατ’ επέκταση την “προσωπικότητά” της επιχείρησης και αφετέρου να συμβαδίσουμε με τις τάσεις του target group που μας ενδιαφέρει.

Η Excite Advertising είναι σε θέση να σας προσφέρει μια Εταιρική Ταυτότητα με γνώμονα πάντα τις ανάγκες και την φιλοσοφία σας, ώστε η εταιρική σας παρουσία να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη και ενιαία μορφή.

H ολοκληρωμένη Εταιρική Ταυτότητα περιλαμβάνει τη σχεδίαση:

 

  • Λογοτύπου
  • Επαγγελματικών καρτών
  • Επιστολόχαρτου
  • Folder παρουσιάσεων
  • Φακέλου αλληλογραφίας